piektdiena, 2016. gada 20. maijs

Kukaini, ragaini, tev grezni svārki

Vairāk foto skatiet šeit: "Pīlādzītis" un kukaiņi

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" Rūķu un Zaķēnu grupiņu bērni

 ciemojās bibliotēkā un saprata, ka šeit dzīvo ne tikai grāmatas. Šodien te dzīvo arī kukaiņi. Te ir  dundurs, kurš ir "apaļš kā spole, asinis sūkdams, acis vēl bola"(A.Goba). Te ir sienāzis, kura "vijolei pušu stīga" un, ka "zirneklis sola stīgu savu tikai tajā mūzikas nav" (U.Auseklis). Te ir  pats zirneklis, kurš bija zvejnieks, uz kuru "apvainojās laiva un, lai kā zirneklis lūdzās, vairs jūrā negāja ne jūdzi. Zirneklis tagad varēja tikai tīklus uz sauszemes mest. Un tā līdz šai baltai dienai" (A.Karlisone). Visbeidzot bērni paši kļūst par bitītēm rotaļā "Kas dārzā, kas dārzā". Tad vēl pasaka par slinko sienāzi un čaklo skudriņu un grāmatu šķirstīšanas prieks var sākties! 

Mājup ejot tikai vēl jāpaskatās, vai ceriņkrūms ir pilns  ar "sanošām bišu lidmašīnām" (I.Samauska)?

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana