piektdiena, 2017. gada 20. janvāris

Bibliotēkas lietošanas noteikumi


1. Lietošanas noteikumi ir jāievēro visiem bibliotēkas apmeklētājiem, kuri vēlas lasīt grāmatas, lietot internetu, spēlēt spēles un izmantot citus pakalpojumus Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.

2. Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja
          -saņemt grāmatas un citus izdevumus lasīšanai mājās;
          -skatīties un lasīt grāmatas, žurnālus un citus izdevumus uz vietas bibliotēkā;
          - izmantot datoru un internetu;
          -spēlēt spēles;
          -izmantot bibliotēkas maksas pakalpojumus (drukāt, skenēt);
          - piedalīties un apmeklēt bibliotēkas organizētus pasākumus, nodarbības, izstādes.

3. Uz mājām izsniegto grāmatu un izdevumu lietošanas ilgums ir 30 dienas. Grāmatām, kuras nepieciešamas mācībām, termiņu var pagarināt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

4. Bibliotēkā ir daži izdevumi, kurus neizsniedz lasīšanai mājās. Tos var izmantot tikai bibliotēkā. Šādi izdevumi ir, piemēram, enciklopēdijas, vārdnīcas vai retas grāmatas.

5. Bibliotēkas grāmatas un citus informācijas nesējus var rezervēt. Rezervēt – tas nozīmē, ka bibliotekārs tev atstās vajadzīgo grāmatu. Rezervāciju var veikt, ierodoties bibliotēkā personīgi, pa telefonu 64774839 vai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (iepriekš piereģistrējoties).

6. Bibliotēkas grāmatas ir jāglabā un jāsaudzē. Ja uz mājām paņemtā grāmata tiek sabojāta vai nozaudēta, lasītājam jāatmaksā tās vērtība vai jāaizvieto ar līdzvērtīgu jaunu grāmatu.

7. Bibliotēkā izmantotās grāmatas un citus izdevumus apmeklētāji nedrīkst paši izvietot plauktos, bet jānodod tie bibliotēkas darbiniekam vai jāatstāj uz šim nolūkam paredzēta galda.

8. Ja vēlies izmantot datoru, iepriekš jāsaskaņo ar bibliotēkas darbinieku, kuru datoru lietotājs izmantos. Jānosauc savs vārds un uzvārds, lai bibliotēkas darbinieks var lietotāju piereģistrēt.

9. Ja vēlies spēlēt spēles, jāpiereģistrējas pie bibliotēkas darbinieka, norādot savu vārdu, uzvārdu un izvēlētās spēles numuru.

10. Lasītāja karte ir jāglabā un jāuzrāda, apmeklējot bibliotēku.


11. Bibliotēkā nedrīkst bojāt grāmatas un bibliotēkas inventāru, ēst un našķoties, trokšņot un dauzīties. Jāuzvedas tā, lai netraucētu darbiniekus un citus bibliotēkas apmeklētājus.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana