piektdiena, 2010. gada 29. janvāris

AKTUALITĀTES FEBRUĀRĪ

4.02. „Reiz kādam karalim...” Pasaku pēcpusdiena 2.-3.klašu lietotājim.
10.02. „Pasaules droša interneta diena „ Stāstīs bibliotekāre Vita Rutka.
16.02. „Es un mana Dzimtene” rakstniekam J. Jančevskim – 145. Literatūras izstāde.
18.02. „Tīģeru gads - horoskopā” izmantosim preses izdevumus.
25.02. „Skaistākās grāmatas , interesantākās enciklopēdijas”. Iasi un izglītojies.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI


Grāmatas lietošanas laiks 15 dienas.
Grāmatas var pagarināt ierodoties bibliotēkā personīgi vai pa tel. 64774839 .
Bibliotēkas grāmatas jāglabā un jāsaudzē.
Enciklopēdijas, vārdnīcas un retas grāmatas uz māju neizsniedz.
Internetu var izmantot visi bibliotēkas lietotāji.
Interneta izmantošana bez maksas.

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS


Smiltenes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa aicina ikvienu, atcerēties savu bibliotēku un dāvināt grāmatas vai spēles.
Latvijā Šo tradīciju 1935.gadā uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas vai bibliotēkas.
Kopš 1994. gadā šī tradīcija ir atjaunota.
«Draudzīgais aicinājums» ir nacionāla ideja, un nez vai ir vēl kāda tauta, kas var lepoties ar ko līdzīgu.

ceturtdiena, 2010. gada 28. janvāris

MĒS TEV PIEDĀVĀJAM

• Kļūt par bibliotēkas lietotāju.
• Grāmatu lietošanas laiks 15 dienas.
• Informāciju kā izraudzīties grāmatu sniedz bibliotekārs.
• Bibliotēka piedāvā brīvo laiku pavadīt bibliotēkā.
• Apmeklēt pasākumus bibliotēkā.
• Darboties zinību skoliņā „TINCE”.
• Pieejami interneta un datoru pakalpojumi.

ZINĪBU SKOLIŅA "TINCE"


2009. gadā Smiltenes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā darbu turpina zinību skoliņa „TINCE”, kuru divas reizes nedēļā apmeklē pirmskolas vecuma bērni. Ar šo pirmskolas vecuma bērnu grupu strādājam trīspadsmito gadu . Nodarbības notiek no 10.00 - 12.00 , jo tieši rīta cēliens bibliotēkā nav noslogots , un tālab ir iespēja nodarboties ar pašiem mazākajiem. Zinību skoliņā mācās 6 bērni no 3 -5 gadu vecumam .Bērnu bibliotēkas darbinieces bērniem mācīja valodas kultūru , iepazīstināja ar jaunākām grāmatām, iepazīstināja ar burtu ābeci un skaitļiem , praktiski tika ie.mācītas pirmās iemaņas burtu pazīšanā . Mācījām bērniem zīmēšanu , krāsošanu , griešanu un veidošanu . Mācījām bērniem svinēt latviešu tradīcijas , kā arī apgūt latviešu tautas dziesmas un rotaļas. Šajās nodarbībās izmantojām grāmatas : gan pasakas , gan dzejas , gan bērnu enciklopēdijas . Svarīga ir iegūtā atziņa un pieredze , šīs skoliņas dalībnieki bibliotēkā atgriežas , ir pastāvīgi lasītāji un paliek labi draugi

BĒRNU ŽŪRIJA


2009.gada 16.decvembrī 40 „Bērnu žūrijas” eksperti vērtēja jaunākās grāmatas , kuras izdotas 2008. – 2009. gadam , katrs savā vecuma grupā.
1.-2.klašu ekspertu izlasīto grāmatu vērtējums :
1. vietā - Geislers U. Vislabākās zāles ir smiekli.
2. vietā - Vācietis O. Mēnesim robs.
3. vietā - Cielēna M. Teo un Mūmīte.
3.- 4.klašu ekspertu izlasīto grāmatu vērtējums :
1.vietā - Rodāri Dž. Sīpoliņa piedzīvojumi.
2 .vietā - Laukmane M. Garlaicībai deguns garš.
3. vietā – Havukainena A.u.c. Tatu un Patu iepazīst
profesijas.


5.-7.klašu ekspertu izlasīto grāmatu vērtējums :
1. vietā – Dobele M. Nepareizas dzīves skola.
2. vietā - Rungulis M. Sniega cilvēki.
3. vietā - Bērziņš M. Resnais svešinieks .
8. -9. klašu ekspertu izlasīto grāmatu vērtējums :
1. vietā - Hokinga L. Džordzā slepenā atslēga uz visumu.
2 .vietā – Gailīte A. Sk. Patrīcijas dienasgrāmata.
3. vietā – Šteinberga D. Spēle.
Secinājums:
Bērnu literatūras nodaļa ieguva 25 jaunas grāmatas saviem lietotājiem,
kuras turpmāk lasīs visi bibliotēkas lietotāji.
Žūrijas darbs aizņēma 7 mēnešus . Notika sadarbība ar Smiltenes pilsētas skolām, Smiltenes pilsētas domi, Smiltenes bērnudārzu „Pīlādzītis”, lietotāju vecākiem , pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, Smiltenes mūzikas skolu.
Apkopojot bērnu domas par jaunāko literatūru un vērtējot ekspertu domas, emocijas, lasīt prieku un iesaistīšanos šajā darbā bibliotēka organizēja noslēguma pasākumu.
Eksperti saņēma godam nopelnītās balvas, klausījās ekspertiem veltītu Smiltenes mūzikas skolas flautistu ansambļa koncertu un apmeklēja Smiltenes novada muzeju,