piektdiena, 2016. gada 17. jūnijs

trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs

Viesi no Pāvilostas novada

7.jūnijā  Smiltenes novada bibliotēku Baznīcas laukumā 13 un
 arī Bērnu apkalpošanas nodaļu Gaujas ielā 1
 apskatīja 
viesi no