pirmdiena, 2010. gada 4. oktobris

Oktobrī bērnu bibliotēkā

4.10. „Tevi sagaida dzīvnieku pasaule”- Starptautiskā dzīvnieku aisardzības diena.
5.10. „Skolas sirds puksti ir skolēni. Bet skolas stiprums skolotāji !"- izstāde veltīta skolotāju dienai.
22.10. „Komponistam Emīlam Dārziņam – 135 „-atcerēsimies komponistu.
23.10. „Itāliešu rakstniekam Džanni Rodari – 90 "- ieteikt lasīt Dž. Rodari grāmatas.
23.10. „Dzejniecei Mirdzai Bendrupei – 100”-izstāde 7.-9.klašu skolēniem.
27.10. „Saule bāra mēnestiņu, Kam tas dienu nespīdēja ...”-1.-3.klašu lietotājiem un bērnudārza audzēkņiem pasākums par Kr.Baronu.
1.-31.10. Bērnu Žūrijas grāmatu izstāde „Lasi un piedalies!”
1.-31.10. Darbu turpina zinību skoliņa „TINCE”

Dzeja bērniem


Bērnu dārza "Piladzitis" berni viesojās bērnu bibliotekā pasakumā "Ŗaiņa dienas- dzejas dienas"