trešdiena, 2010. gada 1. septembris

Sveiciens Zinību dienā!


Darba plāns septembrim
1.IX.- "1. septembris- Zinību diena." izstāde
2.IX.- Rakstniekam V. Kaijakam-8O. izstāde.
10.IX.- Dzejas dienai veltīta izstāde"Es dzejoļus Tev lasīšu!"
11.IX.- Jānim Rainim -145."Toreiz biju viens ar sauli!"
11.IX.- Sudrabu Edžum-150.
12.IX.- Izstāde veltīta tēva dienai
"Tēva lielos zābakos pasauli viņš apstaigās!"
21.IX.- Darbu atsāk zinību skoliņa "TINCE"
23.IX.- Rudens sākums "Rudens rītā!