trešdiena, 2010. gada 28. aprīlis

Maijā


4.maijā Pārruna ar skolēniem "Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena "

9.maijā Pasākums 1.-4.klašu skolēniem
"Māmulīt, es Tevi mīlu ! "

16.maijā Izstāde "Mārim Rungulim - 60 "

23.maijā Dzejoļu izstāde veltīta Vasarsvētkiem
"Uzziedēja vasariņa! "

otrdiena, 2010. gada 6. aprīlis

Jauna izstāde!


Smiltenes Mākslas skolas Lieldienu keramikas izstādi var apmeklēt visu aprīļa mēnesi

Uzzied kurpes


Lieldienu viesi apmeklēja kurpju izstādi ''Uzzied kurpes'' Smiltenes muzejā

Lieldienas svin bērni

Lieldienu pasākums bērnu bibliotēkā

Pasākumu sagatavoja biblotekāres Ilze, Zoja un 6.c klases skolniece Elvita Jakimova