pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Pasākumi oktobrī 2013.gadā


4.10.2013
„Dzīvnieku ģimeņu likumi”
Tematiska izstāde.

1.-31.10.2013
„Rudens rūķis arājiņš
Pilnas klētis sastrādājis!”
Piedalies konkursā - izkrāso dārzeņus.

21.10- 21.11.2013
Dzejnieces K.Apškrūmas
pūču kolekcijas izstāde.


1.-16.10.2013
„Smiltenes bērni dzejo”
Savus sacerētos dzejoļus lasīs skolēni.

20.10.2013
Bērnu rakstniekam O.Preisleram – 90
Izstāde un pārruna vidēja vecuma bērniem.

Jauni lasītāji

26.septembrī, kad ārā spīdēja spoža rudens saule,
Bērnu literatūras nodaļā salidoja mazie gājputni no
bērnudārza "Pīlādzītis" "Vardīšu" grupas, lai iepazītos
ar bibliotēku.