pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Pasākumu plāns 2015. gada decembrim


1.12.-21.12. Konkurss “APSVEIKUMS
                     ZIEMAS SVĒTKU VECĪTIM”-
                       dāvanas pie eglītes.

  7.12.   Rakstniekam Žanim Grīvam – 105
                      Grāmatas “PASAKA PAR DIEGABIKSI”
                       fragmentu lasījums.

  9.12.   Tikšanās ar “GREGA DIENASGRĀMATAS “autoru
             Dž. Kinniju – Rīgā LNB Bērnu literatūras nodaļā.
                        Brauciens uz Rīgu.

  10.12. plkst. 14.30 Interaktīvs pasākums
                       “RADĪT SVĒTKU BRĪNUMU:
                         ZIEMAS SAULGRIEŽI LATVIJĀ UN EIROPĀ”

   20.12. Rakstniecei Regīnai Ezerai – 85 izstāde
                          “ATRODI SAVU GRĀMATU!”

   23.12. Rakstniecei Zentai Ērglei – 95 izstāde – pārruna
                         “JA MAN BŪTU BURVJU VARA…”

      

piektdiena, 2015. gada 20. novembris

PIEDALIES KONKURSĀ !

TIKŠANĀS AR “GREGA DIENASGRĀMATAS” AUTORU

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs un apgāds Zvaigzne ABC aicina bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties konkursā. 2015.gada 9.decembrī Nacionālajā bibliotēkā viesosies Džefs Kinnijs, “Grega dienasgrāmatas” (Diary of Wimpy Kid) autors. 
Slavenā amerikāņu rakstnieka grāmatas par Gregu Hefliju visā pasaulē iznākušas desmitos miljonu eksemplāru, arī Latvijā tai ir daudz piekritēju, īpaši zēnu vidū. Tā ir bijusi Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijā, tikusi novērtēta ar visaugstāko atzinību. Grāmata ir tulkota 30 valodās, novembrī Zvaigzne ABC plāno izdot Grega dienasgrāmatas desmito, noslēdzošo grāmatu. Pēc “Grega dienasgrāmatas” motīviem tapusi arī filma.

Konkursa uzdevums:
Aicināt skolēnus individuāli vai grupā piedalīties grandiozā interaktīvā plakātu sesijā Gaismaspils ātrijā. Prezentāciju veids:
Plakāti*:
 1)“Grega dienasgrāmatas – ko tās man nozīmē” - infogramma;
 2)Komikss “Dienasgrāmata par skolas dzīvi”;
 3)Pētnieciskais darbs “Dienasgrāmatas žanra popularitāte bērnu un jauniešu literatūrā”;
 4)Pētījums par blogiem un cita veida dienasgrāmatas formātiem interneta vidē;
 5)Rakstīšanas un zīmēšanas nozīme manā dzīvē.
     * Plakāta rekomendējošais lielums 75 cm x 150 cm, izvēlieties burtu lielumu, kas saskatāms no 1 m attāluma!

Konkursa galvenā balva:
Iespēja piedalīties Grega festivālā Rīgā 2015.gada 9.decembrī, satikt Džefu Kinniju, saņemt grāmatas un citas vērtīgas balvas, parādīt savas spējas.

Konkursa norise:  
Konkurss norisinās 2 līmeņos:
    vietējais konkurss;
    fināls.

Rekomendējamais dalībnieku vecums: 9 – 15 gadi.
1. līmenī notiek konkursi vietējās bibliotēkās un skolās, kuras piedalās programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”.
1. līmeņa konkursi jāsarīko līdz 2015. gada 25.novembrim.
1. līmenī konkursu vērtē bibliotekāri un skolotāji, nosakot, kuri no radošo darbu autoriem  piedalīsies Grega festivālā. Paredzēts, ka no katras skolas vai bibliotēkas festivālā savu darbu varēs parādīt viena konkursa darba autors vai radošā komanda. Svētkos varēs piedalīties līdzjutēju komanda. 

Vērtēšanas kritēriji:
    satura atbilstība dotajam uzdevumam;
    oriģināla, asprātīga ideja;
    valodas, mākslinieciskā stila un izpildījuma kvalitāte.

Fināls:
Grega festivāls norisināsies 9.decembrī Gaismaspils ātrijā no 12.00 – 17.00, uzstāsies Džefs Kinnijs, atbildēs uz bērnu jautājumiem, būs LMT Straumes tiešraide, būs iespēja pastāstīt par savu konkursa darbu un fotografēties. Plakātu sesiju aplūkos arī rakstnieks Džefs Kinnijs ar savu filmēšanas grupu, tādēļ kopsavilkums par savu darbu jāsagatavo arī angļu valodā (līdz 150 vārdi). Konkursa žūrijas komisijā piedalīsies sabiedrībā pazīstami cilvēki. Interesantākie, pārsteidzošākie, asprātīgākie darbi tiks apbalvoti.  


Grega festivālu organizē: LNB Bērnu literatūras centrs un apgāds Zvaigznes ABC. 


otrdiena, 2015. gada 3. novembris

Pašu gatavotas grāmatzīmes

 Smiltenes Centra vidusskolas bērni dāvina bibliotēkai pašu
gatavotas grāmatzīmes par piemiņu  Raiņa un Aspazijas jubilejai.
Pašlaik bibliotēkā ir apskatāma šo grāmatzīmju izstāde.


Barontēva jubileja

 "Rudens nāk, rudens nāk
  Jātin dziesmas kamolā!"
  30.oktobrī svinējām  Dainu tēvam
Krišjānim Baronam - 180. dzimšanas dienu ar Smiltenes Trīs pakalnu skolas
bērnudārza grupiņu. Dainu tēvs apgalvo, ka tautas dziesmas māca,  ja nav
mūzikas, var izlīdzēties ar dziedāšanu, piemēram:
"Es mācēju danci vest, 
Man spēlmaņa ne vajag:
Ar kājām bungas situ,
Ar mutīti stabulēju."
Bija pat īpašas danču dziesmas, kas danču gaitu vadīja,  piemēram, 
"Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem " ...
 Zina un Zane mums padziedāja  latviešu tautas dziesmas un
iemācīja jaunas rotaļas.


Novembrī plānojam...

9.11. MĀRTIŅI :
                TAUTASDZIESMAS
                 TICĒJUMI
                  ROTAĻAS.
 11.11. “Atcerēsimies Lāčplēša dienu” izstāde.

18.11. Latvijai svētki
              “Mana zeme – mana medus maize,
                 Mana sāpe, mana laime, mana raize! ”
                                                            /Ināra Druva/

30.11. “Amerikāņu rakstniekam

             Markam Tvenam – 180” izstāde.