piektdiena, 2014. gada 7. novembris

ciemiņi no "Pīlādzīša"


Smiltenes bērnudārza "Pīlādzītis" vecākai grupai patika viesoties bibliotēkā.
Te viņi iepazinās ar grāmatām, spēlēm, internetu, uzzināja kā kļūt par lasītājiem.

otrdiena, 2014. gada 4. novembris

Pasākumi novembrī4.11. „TUK – TUK”...Ei, kas tur klauvē ?
MEŽA DAKTERIS DZENIS” – grāmatu
izstāde.

5.11. „Iepazīšanās ar bibliotēku” pie mums ciemosies
Smiltenes bērnudārza „Pīlādzītis”vecākā grupa.

7.11. „Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135 „ –
grāmatu izstāde.

10.11. „ Mārtiņš sedz ledus sagšu
Pār purviem, ezeriem” svinēsim Mārtiņus.

11.11. „Lāčplēša diena”

11.11.- 18.11. Zīmēšanas konkurs „Mana Latvija!”

18.11. Latvijas dzimšanas diena
„Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija!”-
grāmatu izstāde.