ceturtdiena, 2016. gada 27. oktobris

MOŠĶU SAIETS BIBLIOTĒKĀ NOSLĒDZIES


VAIRĀK FOTO SKATĪT ŠEIT
Uz saietu ieradās diezgan raiba mazāku un lielāku mošķu kompānija. Visi klātesošie bija gana jauni un patiešām bez pieredzes nešķīsto spēku mākslās. Sākumā noskaidrojām, kas tad notiek tumsā un kas par to teikts S.Tagolmas "Lielajā nakts grāmatā". Saieta vadītāji Aleksis un Armands atraktīvi stāstīja un rādīja anekdotes. Armands nolasīja dažus šausmu stāstus, no kuriem patiešām sabijāmies. Sanākušie mošķi katrs stāstīja savu spoku stāstu. Mošķiem nācās izturēt vairākus pārbaudījumus, piemēram - savaldīt raganas slotu, pārnest briesmoņa aci, sacensties par garāko spoku taku. Mošķiem nācās arī atzīties, kas viņiem nepatīk un kāpēc.
Īpaši šim gadījumam bibliotēkā sagādājam vairākas jaunas spoku grāmatas, ar kurām visus klātesošos iepazīstināja bibliotekāre.

pirmdiena, 2016. gada 17. oktobris

ceturtdiena, 2016. gada 13. oktobris

PII "Pīlādzītis" "Mārītes" grupiņas bērni iepazīst bibliotekāra profesiju

VAIRĀK FOTO ŠEIT
Karjeras nedēļas  ietvaros Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis"  "Mārītes" grupiņas bērni 13.oktobrī viesojās bibliotēkā un ar interesi centās iepazīt bibliotekāra profesiju. Noskaidrojām, ka bērniem patīk priecīgas, jaukas, mīļas, smaidīgas, gudras bibliotekāres. Bērni uzzināja, kas ir bibliotekārs un ko bibliotekārs dara. Vislielāko jautrību sagādāja rāceņa vilkšana kā pasakā "Rācenis", kur pelīte vilka kaķi, kaķis suni, suns mazmeitiņu, mazmeitiņa, vecmāmiņu, vecmāmiņa vectētiņu, vectētiņš rāceni.

trešdiena, 2016. gada 12. oktobris

Karjeras nedēļas ietvaros Blomes pamatskolas 1.- 4.klases iepazīst bibliotekāra profesiju


VAIRĀK FOTO ŠEIT
12.oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros ar bibliotekāra profesiju Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā iepazinās Blomes pamatskolas 1. - 4.klašu audzēkņi. Noskaidrojām ar ko bibliotēka atšķiras no grāmatu veikala, ko dara bibliotekārs, kādas rakstura īpašības nepieciešamas bibliotekāram, kas bibliotekāram ir jāzina, kur apgūst šo profesiju un kādi mācību priekšmeti ir svarīgi, lai mācītos par bibliotekāru. 

ceturtdiena, 2016. gada 6. oktobris

RAGANAS MITINĀS ŠEIT


No 3.oktobra līdz 31.oktobrim Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas telpās  var apskatīt Sarmītes Kairišas raganu kolekcijas izstādi “Raganas mitinās šeit”.

KUR DZĪVO GRĀMATAS

Vairāk foto šeit
Bērnu bibliotēkā 29.septembrī ciemojās Smiltenes PII "Pīlādzītis" Zilonēnu grupiņa, lai uzzinātu, kur dzīvo grāmatas, kas ir bibliotēka un ko tur dara. Kopīgi izlasījām arī vienu grāmatiņu -  Rācenis. Kad saturs bija zināms, tad ķērāmies pie grāmatas izspēlēšanas. Rāceņa vilkšanā piedalījās visi, arī audzinātāja. Tas bija jautri!