piektdiena, 2011. gada 21. janvāris

Ciemiņi21. janvāri Smiltenes Centra vidusskola viesojās bibliotēkā.
iepazinās:
ar jaunākām grāmatām,
ar populārākām grāmatām,
ar jaunākiem laikrakstiem un žurnāliem,
iemācījās izvēlēties grāmatas bibliotēkā.

pirmdiena, 2011. gada 3. janvāris

Janvārī...


6. janvārī - Zvaigžņu dienā iepazīsimies ar enciklopēdijām, kas stāsta
par zvaigznēm .
12.janvārī - "Mēs klausāmies bērnu dziesmas ar R. Paula mūziku "
pēcpusdiena veltīta R. Paula jubilejai .
20.janvārī - "Barikāžu aizstāvju atceres diena"
25.janvārī - "Acis raugās grāmatā"'
Svētki grāmatām un ekspertiem Bērnu žūrijas noslēgumā.
2.-31.janvārim - Turpinās darbs ar zinības skoliņas "TINCE" bērniem.