trešdiena, 2015. gada 27. maijs

1.- 7. jūnijā BĒRNU GRĀMATU NEDĒĻAS M I L T E N ĒPROGRAMMĀ :

1.jūnijā
Skaļas lasīšanas maratons.
Lasām pasakas mazajiem bērniem. Plkst. 14.00

2.jūnijā
Iepazīsimies ar A. Lindgrēnas grāmatu
Pepija Garzeķe” Plkst. 14.00

3.jūnijā
Starts Bērnu žūrijai 2015.
Informācijas diena . Plkst. 14.00

4. jūnijā
Jaunāko bērnu grāmatu apskats
1. – 4. klasei. Plkst. 14. 00


Zaķēni un Rūķi bibliotēkā

22.maijā uz noslēguma nodarbību šajā mācību gadā bija atnākuši
Smiltenes bērnudārza "Pīlādzītis" "Zaķēnu " un  "Rūķu " grupas bērni.
Kopīgi noreibām no Imanta Ziedoņa "Krāsaino pasaku " raibuma un 
priecājāmies par Māras Cielēnas daiļradi bērniem.

ceturtdiena, 2015. gada 14. maijs

Dzejo par māmiņu...

Pasākumu, veltītu mātes dienai, apmeklēja bibliotēkas lasītāji, skolotājas un
mūzikas skolas audzēknes, kuras skaisti spēlēja flautas.
Dzejniece, Smaida Maskina, lasīja dzejoļus no jaunās kopkrājuma grāmatas
"Trīs vārdi mātei". Viņa pastāstīja par savu bērnību un nolasīja dzejoļus par māti.
Dzejniece bibliotēkai uzdāvināja šo dzejoļu krājumu.
Skolotāja, Regīna Melzoba, lasīja savus vēl nepublicētos dzejoļus par māti.


pirmdiena, 2015. gada 11. maijs

Ziedošajā maijā ...

Trīs vārdi mātei

13.maijā plkst.14.00

Smiltenes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Smaidas Maskinas kopkrājuma grāmatas
„Trīs vārdi mātei" prezentācija