trešdiena, 2012. gada 18. janvāris

Dzīvnieki siltajās zemēs


18.janvārī - tematisks pasākums ar bērnudārza "Pīlādzītis" "Zaķēnu" un "Rūķu"
grupiņām "Dzīvnieki siltajās zemēs".
Bērniem patīk grāmatas, patīk dzīvnieki, patīk tikšanās bibliotēkā.

piektdiena, 2012. gada 13. janvāris

Sirsnīga tikšanās


12. janvārī Smiltenes novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tikās esošās un bijušās bērnu bibliotekāres.

trešdiena, 2012. gada 4. janvāris

Janvārī

6.I..- Zvaigžņu dienai veltīta istāde "Paskaties zvaigznēs !"

12.I. - Bērnu literatūras nodaļas bijušo bibliotekāru saiets
"Trīs uguntiņas mirgo visumā tās ir - Smiltene, bibliotēka, grāmata!"

13.I.,20.I.,27.I. Katru piektdienu plkst. 15.00 pasaku priekšā lasīšana
"Klausies manu pasaku!"
Pasakas lasīt tiks aicināti Smiltenes interesantākie cilvēki.
Aicinām klausītājus.

20.I. - "Atceres diena 1991. gada barikādēm" grāmatu izstāde.

30.I. - Bērnu žūrijas pasākuma noslēgums plkst.15.00
"Ar grāmatu gudrāk!"