ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

Putni pavasarī


Ar putniem, kuri atlido pavasarī bērni iepazinās pasākumā
"Putnu balle".
Bērni gatavoja vainadziņus ar putnu attēliem un pie grāmatu
izstādes sagatavoja informāciju par savu putniņu.
Tā mēs iepazināmies ar gājputniem un to dzīvi.
Noslēgumā notika putnu spēles un sacensības.

trešdiena, 2014. gada 19. marts

Jauno grāmatu apskats

Jaunāko grāmatu apskatā piedalijās 5.-6.klašu lasītāji.
Lasītāji varēja iepazīties ar 27 jaunākām grāmatām.
Katrs lasītājs izvēlējās savu grāmatu lasīšanai.