piektdiena, 2012. gada 30. marts

Aprīļa notikumi bibliotēkā

5.IV." Rakstniecei Veltai spārei-90" 7.-9klašu lietotājus iepazīstināt ar rakstnierces darbiem un dzīves gaitu.
8.IV ".Zinu, zinu,bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ"! 2.-3.klašu lietotājus iepazīstināt ar latviešu Lieldienu ticējumiem, mīklām un rotājumiem.
12.IV ".Mūsu mīļajai dzejniecei K. Apškrummai jubileja-75"- grāmatu izstāde.
23.IV. "Izlasīsim Ilzes Indrānes grāmatas!" 4.-7.klašu lietotājiem grāmatu izstāde.
23.IV.-29.IV.Biblioteku nedēļa
24.IV.17.30 - 18.00 Pirmskolas vecuma bērniem ar vecākiem "Bibliotēka man, es bibliotēkai!"
18.00-19.00 Jaunāko grāmatu apskats. Tikšanās ar dzejnieci R. Melzobu.
19.00 Rotaļas.

25.IV. Mīļš ciemiņš- dzejniece K. Apškrūma.
26.IV. Jauno grāmatu izstāde.