piektdiena, 2012. gada 28. septembris

Pasākuma plāns oktobrī 2012.g.

4.X.”Alnis lielākais no briežiem”- izstāde, veltīta starptautiskai dzīvnieku
aizsardzības dienai.
5.X.” Mākoņu knaģīši”- rakstniekam, dzejniekam Artūram Gobam dzimšanas diena.

5.X.” Rakstniecei Ingai Ābelei-40”- grāmatu izstāde.

7.X. „Mēs atcerēsimies, Jūs, Skolotāji!”

10.X. „Oktobris, lapkritis, latviešu tautas pasakās”-
priekšā lasīšanas pēcpusdiena plkst.15.00

19.X. Būsim kopā Smiltenes, Strenču un Valkas novada
11. Grāmatu svētkos.

22.X. Grāmatu apskats par jaunām un populārākām grāmatām.
Skolotāja I. Krūmiņa ar 6. klasi no Centra vidusskolas.

26.X. Turpināt darbu ar „Bērnu Žūriju”.

otrdiena, 2012. gada 4. septembris

Pasākuma plāns septembrī 2012.g.


9.IX. Atzīmējot tēva dienu, iekārtot grāmatu izstādi
„Laba tēva dēliņš biju,
Laba vien gribējās”
Aicināsim bērnus pašus gatavot apsveikuma kartiņas tēviem.

10.IX. „Dzejas dienas – Smiltenē „
Lasīsim jaunākos dzejoļus bērniem.
Aicināsim bērnus sacerēt savus dzejoļus.

10.IX. „ Raiņa bērnu dienas „ -pārrunas par grāmatām.

27.IX. Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu :
„Pasaule tavā bibliotēkā”
Ceļojums ar grāmatu palīdzību uz citām zemēm –
Šoreiz „Uzlecošās saules zeme – Japāna”

29.IX. „Rudentiņš nāk, rudentiņš nāk,
Zeltainais rudentiņš nāk” izstāžu cikls:
1. izstāde „Meža veltes septembrī”
2. izstāde „Visur sastopami gājputni”
3. izstāde „Māja sūnās, galdiņš ārā „– atmini mīklas.